Szybkie przejście w tryb pracy zdalnej wydaje się dość problematyczne, ale przeprowadzenie całego procesu krok po kroku zgodnie z planem, wielu zatrudnionym umożliwi wykonywanie zadań. Nie każdy pracownik musi spędzić czas w biurze, dla innych jest to jedyny sposób na połączenie obowiązków domowych z zawodowymi. O tym, jak wygląda zarządzanie webinary szkolą już od paru lat, wystarczy zapisać się na dostosowany do potrzeb kurs.

Oto parę rad dotyczących szybkiego przejścia w tryb pracy zdalnej:

  1. Decyzja. Który pracownik może wykonywać swoje zadania zdalnie? W celu ograniczenia chaosu w przedsiębiorstwie początkowo należy podjąć decyzję, czy wszyscy zatrudnieni będą oddelegowani do takiej formy pracy. Organizacja przedsięwzięcia zoptymalizuje proces.
  2. Wybór oprogramowania. W zależności od rodzaju realizowanych zadań, zaleca się wykupienie odpowiednich programów do pracy zdalnej. Pewne profile zawodowe mają dedykowane dla siebie platformy, pozostałe muszą szukać optymalnych dla siebie narzędzi.
  3. Zamiana trybu pracy z offline na online. Jeśli w firmie realizuje się typową pracę związaną z obiegiem dokumentów, powinna ona zostać w całości przeniesiona do sieci. Wszystkie niezbędne dokumenty należy zeskanować i przenieść na dyski wspólne, do których zatrudnieni będą mieli dostęp z dowolnego miejsca. Możliwe rozwiązania to choćby Dropbox lub GoogleDrive. Wszystkie zebrania zespołów zamiast w sali konferencyjnej powinny odbywać się na zasadach wideokonferencji. Niezbędny jest wybór platformy kontaktowej. Opcji jest wiele – płatnych i darmowych. Spora część firm przynajmniej raz realizowała szkolenia online, a to oznacza doświadczenie w używaniu programu do wideokonferencji.