W związku z okolicznościami i ograniczeniami epidemiologicznymi, pojawiły się mniej popularne formy wykonywania obowiązków pracowniczych, w tym praca zdalna. Do tej pory rzadko wybierana przez dyrektorów firm. Każda forma pracy ma swoje plusy i minusy, istnieją jednak pewne zasady, z którymi warto się zaznajomić, żeby nie zostać zaskoczonym faktami.

Jeśli chodzi o przejście na pracę zdalną, może być zalecone w formie ustnej i nie ma potrzeby podpisywania żadnych aneksów do umowy. Mimo wszystko po obydwu stronach leży zagwarantowanie sobie przejrzystości w realizowaniu zadań i czasem wypada sobie zadać nieco trudu, wysyłając choćby maila z zawiadomieniem o zmianie formy świadczenia pracy na rzecz przedsiębiorstwa. Nie każdy ma właściwe warunki domowe i rodzinne, by w prywatnym lokalu zrealizować swoje zadania – co wówczas? To na pracodawcy ciąży obowiązek wyszukania zastępczego pomieszczenia. Praca zdalna, to w rozumieniu przepisów praca realizowana poza stałym miejscem pracy, nie zawsze musi być to mieszkanie pracownika.

O tym, jak to powinno przebiegać ze strony pracodawcy, najlepiej pokażą zarządzanie webinary, podczas nich managerowie poszerzają wiedzę z korzystania z tej metody. Poznają też wartościowe narzędzia do wykorzystania w ich branży. Szkolenia online jak najbardziej mieszczą się w realizowaniu cyklu szkoleń, więc i pracownicy mogą z nich korzystać, poszerzając swoje kompetencje. O ile istnieje taka decyzja ze strony szefa.

Osoba zlecająca pracę zdalną ma obowiązek zadbać o wyposażenie pracownika w wymagany sprzęt, nawet jeśli wiąże się to z dodatkowymi kosztami. Nie każda zatrudniona osoba posiada wystarczająco dobrze zabezpieczony komputer oraz dostęp do szybkiego Internetu. To są podstawy, a bez nich bezpieczeństwo danych i możliwość realizowania zadań w wyznaczonym czasie są zachwiane. Jeśli z jakiegoś względu nie jest to możliwe przypomnieć należy swoim pracownikom o zasadach bezpieczeństwa obowiązujących w Internecie.