Szkolenia dofinansowane przez środki unijne są nie tylko doskonałym sposobem podwyższania kompetencji i umiejętności zawodowych młodych ludzi, ale również to okazja dla przedsiębiorstw szkoleniowych.

W programie dofinansowań szkoleń może wziąć udział każda placówka edukacyjna, która spełnia pewne kryteria, dzięki którym poziom świadczonych usług jest wystarczająco wysoki.

Głównym wymogiem dla przedsiębiorstw szkoleniowych jest posiadanie wystarczającego wyposażenia technicznego: zaplecza multimedialnego lub laboratoryjnego, dzięki którym uczestnicy szkolenia mogą odbywać praktyczne ćwiczenia.

Przedsiębiorstwo musi również posiadać odpowiednio wyszkoloną, profesjonalną kadrę dydaktyczną. Jak podaje BURBaza Usług Rozwojowych – firma, która zabiega o dofinansowanie jej szkoleń, powinna również charakteryzować się etyką zawodową oraz stosowaniem uczciwych rodzajów konkurencji.

To jednak nie wszystkie wymogi, które bierze się pod uwagę podczas rejestrowania firm w BUR. Przedsiębiorstwo edukacyjne musi również charakteryzować się „potencjałem ekonomicznym”.

Oznacza to, że firma nie może posiadać zaległych zobowiązań z tytułu płatności podatków i ubezpieczeń społecznych, nie może wcześniej również zgłosić upadłości. To wymogi, które mają na celu wyeliminowanie nieuczciwych przedsiębiorstw, których jakość nauczania może być niższa.

Aby zarejestrować podmiot gospodarczy, który w przyszłości ma świadczyć szkolenia z możliwością dofinansowania ze środków Unii Europejskiej, należy złożyć kartę podmiotu, która będzie zawierać podstawowe dane przedsiębiorstwa wraz ze stosownymi oświadczeniami.

Wszelkie dokumenty możemy znaleźć na oficjalnej stronie Bazy Usług Rozwojowych. W ciągu 60 dni od daty zaakceptowania wszystkich wymaganych zgód i wysłania wniosków, PARP wydaje decyzje w sprawie dofinansowań szkoleń.

W tym czasie może również wystosować pismo do podmiotu gospodarczego w celu uzupełnienia lub edycji danych, które mogłyby uniemożliwiać rejestrację firmy w Bazie Usług Rozwojowych.