RODO to inaczej ogólne rozporządzenie o ochronie danych lub rozporządzenie o ochronie danych osobowych. Jest to nic innego niż unijne rozporządzenie zawierające przepisy o ochronie osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych oraz przepisy o swobodnym przepływie danych osobowych.

Jego celem jest „umożliwienie mieszkańcom Unii Europejskiej lepszej kontroli ich danych osobowych oraz stanowienie modernizacji i ujednolicenia przepisów umożliwiających firmom ograniczanie biurokracji i korzystanie ze zwiększonego zaufania klientów”.

W konsekwencji wejścia tych przepisów w życie doszło do wielu sytuacji komplikujących życia zwyczajnych ludzi, jednak nie sposób nie zauważyć, że ma też ono mnóstwo pozytywnych aspektów. Jednym z nim jest możliwość kontrolowania tego, jakimi danymi związanymi z naszą osobą dysponują różne firmy, np. zajmujące się sprzedażą i telemarketingiem.

Od czasu wejścia ustawy w życie telemarketerzy mają między innymi obowiązek informowania osób, z którymi rozmawiają jaką firmę bądź firmy reprezentują, jakie dane znajdują się w ich posiadaniu, jakie jest ich źródło itd.

Na wniosek rozmówcy muszą je także usunąć ze stosownych baz danych. Czy oznacza to, że telemarketerzy pozostają obecnie bez szans? Nie, o ile wiedzą w jaki sposób prowadzić rozmowę oraz negocjacje. Niektórzy te umiejętności „wyssali z mlekiem matki”, jednak można się ich także nauczyć. Najlepszym rozwiązaniem będzie udział w szkoleniu biznesowym z zakresu sprzedaży i handlu.

Szkolenia telemarketing, szkolenia negocjacje

Szkolenia biznesowe z zakresu handlu i sprzedaży polecane są dla wszystkich osób zawodowo związanych w tą dziedziną gospodarki, jak i wszystkich osób, które dopiero rozważają związanie się z nią.

Pozwalają one na zdobycie i uporządkowanie niezbędnej wiedzy oraz praktycznych umiejętności, których wykorzystanie w praktyce przełoży się na bezpośredni sukces – zarówno danej jednostki, jak i przedsiębiorstwa, które reprezentuje. Dlatego też pracodawcy powinni rozważyć zorganizowanie takich szkoleń dla swoich pracowników bądź zlecenie tego firmie zewnętrznej.