Jak przypisać odpowiednie role pracownikom w zespole scrumowym?

Jak przypisać odpowiednie role pracownikom w zespole scrumowym?

Zwinne zarządzanie doskonale idzie w parze z metodą zwaną Scrum. Metoda ta zakłada pewien porządek występujący w zespołach zwinnych i istnienie trzech ról – scrum mastera, product ownera (właściciela produktu) oraz developerów.

Szkolenie scrum jest idealnym posunięciem, aby dokładniej zapoznać się, w jaki sposób można skorzystać z metody scrum i jak właściwie wdrożyć ją do zwinnego zespołu. Pomaga też rozróżnić obowiązki każdej z osób pracujących w zwinnym zespole.

Każdy członek zwinnego zespołu powinien wyróżniać się pewnymi cechami interpersonalnymi – dla przykładu, product owner powinien posiadać wysokie umiejętności komunikacyjne, ponieważ w zespole ma stać się niejako łącznikiem między klientem a pozostałymi członkami zespołu.

Szkolenia scrum product owner doskonale przygotowują swoich uczestników do objęcia takiej roli – przede wszystkim, nakreślają zakres obowiązków i kompetencji, które wyznaczona do tej roli osoba przejmie. Uczą też sposobów radzenia sobie z różnego rodzaju sytuacjami, które, gdy nierozwiązane, często prowadzą do nieporozumień, a co za tym idzie – często do opóźnień w realizacji projektu lub braku satysfakcji klienta z efektu końcowego.

Niezmiernie ważną rolą w zwinnym zespole jest też pozycja scrum mastera – osobie tej przypisuje się szybkie rozwiązywanie problemów lub usuwanie przeszkód stojących na drodze do realizacji projektu. Szkolenia scrum master są niezwykle pomocne w przeszkoleniu osób, które w projekcie przejmią na siebie te obowiązki.

Oczywiście, wszystkie role w zwinnym zespole są tak samo ważne – niezależnie od zakresu obowiązków. Należy pamiętać, że dobrze przeszkoleni pozostali członkowie będą bardziej efektywni podczas realizacji projektu. Stąd, szkolenia scrum developer są nieodzowne, by wprowadzić wszystkie osoby do metody scrum.

Scrum developerzy powinni odznaczać się umiejętnościami rozwiązywania problemów, zdolnością do motywacji samego siebie i doskonałą wiedzą na temat ich własnych możliwości i stanu wiedzy, ponieważ pozwoli im to świadomie dobierać takie zadania przypisane zespołowi, którym zdołają sprostać.

Dodaj komentarz