Jak kształtować silną mentalność pracowników?

Każdy człowiek, aby wykonywać dowolną zleconą mu pracę, musi się wykazywać pewnymi stałymi cechami ułatwiającymi mu dążenie do osiągnięcia wyznaczonego celu. Może to być ukończenie zadania, określonego etapy większego projektu czy proste, codzienne obowiązki. Pewność siebie, wytrwałość i odpowiedzialność za własne działania to jedne z cech, jakie pracownik jest zdolny w sobie wykształcić, dzięki odpowiednim ćwiczeniom.

Na czym polega trening mentalny?

Przeszkolone w zakresie coaching osoby pokazują pracownikom, w jaki sposób mogą oni nabyć umiejętności potrzebne w miejscu pracy: odporność na stres, pewność siebie, zdolność do realizowania powierzone zadania lub samodzielnie wyznaczonego celu, świadomość własnej odpowiedzialności i wkładu w tworzony projekt.

Na takich kursach uczone są metody i techniki motywowania pracowników, wspieranie ich w trudnych chwilach, czy też udzielanie pomocnych wskazówek w przypadku napotkania większych problemów, a także naukę koncentracji w niesprzyjających warunkach. Choć do niedawna jedynie sportowcy mieli okazję korzystania z pomocy trenerów mentalnych, obecnie również firmy są w stanie pozwolić sobie na zapisanie pracowników na takie kursy.

Co obejmuje podstawowy trening mentalny?

To, z czego należy sobie zdawać sprawę, to fakt, że mentalny coaching nie przynosi natychmiastowych, zdumiewających efektów. Przeciwnie, te bardziej spektakularne wyniki osiągnąć można jedynie do wielu ćwiczeniach, systematycznych i pełnych zaangażowania. Nie należy się jednak zniechęcać, ponieważ techniki mentalne pozwalają uzyskać pozytywne rezultaty już od samego początku. Nie są on jedynie tak zdumiewające i tak pomocne, jak te, które osiągają osoby korzystające z nich przez dłuższy czas.

Obecnie dla firm oferowane są tzw. szkolenia zamknięte, które spełniają wymagania narzucone przez konkretne miejsce pracy. W każdym przedsiębiorstwie panują określone warunki, nawet jeżeli znajdują się one w tej samej branży. Jednak i w tym przypadku nie wszyscy pracownicy mogą być uczeni tych samych technik.

Obok takiego rodzaju kursu, przedsiębiorstwa wykorzystują również szkolenia otwarte, które pozwalają osobom z różnych dziedzin uczestniczyć w zajęciach.

Na czym polega różnica między zamkniętymi i otwartymi szkoleniami?

Jeżeli chodzi o narzędzia motywowania pracowników, jest to temat niezwykle skomplikowany i wymagający indywidualnego podejścia. Choć istnieją ogólne metody na radzenie sobie z określonym typem ludzi, wpływania na każdego bardziej ogólnymi środkami, to jednak znacznie efektowniejsze jest osobiste dopasowanie i pełna uwaga poświęcona pracownikowi, zamiast wybierania niejasnych, standardowych wskazówek.

Na szkolenia zamknięte programy przygotowane są do konkretnych potrzeb przedsiębiorstwa. Co oznacza, że pracownicy biorący w nim udział zakończą go z określonym zasobem wiedzy odnośnie technik mentalnych i teorii motywacji. Będą potrafili poradzić siebie w stresującej sytuacji, wyjść z niej, dzięki pozyskanym technikom mentalnym oraz nauczą się koncentrowania na celu i obierania ku niemu najlepszej drogi. Służyć temu będzie właściwa mentalność nastawiona na współpracę, wykorzystywanie własnych walorów (pewności siebie, samoświadomości, itp.) do przekazywania wkładu w działania grupy.

Jak efektywne są techniki mentalne?

Jednym z największych problemów, z jakimi zmagają się współczesne przedsiębiorstwa jest presja czasu i brak motywacji pracowników. Przedkłada się to na ich efektywność oraz zdolność do realizowania założeń firmy. Jeżeli pracownik nie potrafi poradzić sobie ze stresem, brakuje mu wiary we własne umiejętności, albo też źle rozkłada siły podczas realizowania zlecenia, poświęcają zbyt wiele lub za mało uwagi określonym zadaniom, rzutuje to na opinię całego przedsiębiorstwa oraz atmosferę w zespole.

Indywidualne, pozytywne wyniki, na które wpływają szkolenia zamknięte, sprawiają, że rośnie zaangażowanie, pewność siebie, łatwiej przyswaja się wiedzę i zarządza własnym poziomem energii, rozkładają siły równomiernie. Przeszkoleni trenerzy wiedzą, jak kierować rozwojem pracownika, aby udało mu się zrealizować wszystkie te zamierzania i wyjść zwycięską ręką z kryzysu zawodowego. W dobie pośpiechu i presji mentalność osób zatrudnionych w dużych przedsiębiorstwa odgrywa niebagatelne znaczenie i wpływa w istotny sposób na wizerunek oraz skuteczność firmy. W taki wypadku trening mentalny to doskonała inwestycja procentująca w przyszłości.