Wraz z napływem zachodnich korporacji do Polski, zmianom uległy kompetencje, według których ocenia się pracowników. Szukając potencjalnej osoby do pracy, uwagę zwraca się nie tylko na czysto merytoryczną wiedzę, ale także na kompetencje miękkie, w tym na umiejętności niezbędne do poprawnego ułożenia stosunków i współpracy z innymi.

To na jakim poziomie dana osoba musi posiadać konkretne umiejętności społeczne warunkowane jest przede wszystkim stanowiskiem, na jakim będzie pracowała i koniecznością pracy z innymi ludźmi.

O ile informatyk, którego głównym zadaniem jest tworzenie programów komputerowych może być mrukiem, który (pisząc kolokwialnie) żyje w swoim własnym świecie, o tyle informatyk pracujący w helpdesku musi umieć komunikować się z innymi osobami i to językiem dla nich zrozumiałym.

Zespół cech, które przydatne są pracownikom we współpracy z innymi, a także które powinna posiadać każda z dorosłych osób obejmuje między innymi umiejętność rozpoznawania swoich emocji i radzenie sobie z nimi, empatia, czyli rozumienie emocji innych (i umiejętność ich rozpoznawania), asertywność, sumienność czy zdolność do rzetelnej samooceny.

Cały zakres tych kompetencji określane są jako inteligencja emocjonalna. Szkolenie dotyczące tego tematu może być przeznaczone zarówno dla osób, które chcą same rozwinąć wszystkie te kompetencje (lub niektóre z nich), jak również dla osób mających oceniać te umiejętności u potencjalnych pracowników. Nie każdy bowiem rekruter, czy konsultant jest w stanie prawidłowo ocenić podczas krótkiej (trwającej przeważnie około godziny) rozmowy jak dana osoba będzie się zachowywała w trakcie wykonywania swoich obowiązków.

Istnieją co prawda pewne narzędzia czy testy ułatwiające ocenę predyspozycji i osobowości kandydata, jednak na koniec i tak osoba kompetentna, przeszkolona w danym typie testów musi go ocenić.

Jeżeli firma stawia na taką właśnie, testową wersję ocen kandydatów czy pracowników (na przykład przy reorganizacji działów) warto, by takim certyfikowanym konsultantem został jeden z pracowników, np. kadr. Kurs wraz z certyfikacją bowiem będzie mniej kosztował, niż zlecenie takiej oceny firmie zewnętrznej.