Indywidualne podejście, czyli jak wybrać możliwości rozwoju pracowników?

Największą wartością każdej firmy nie jest sprzęt ani produkowany towar czy usługi. Najbardziej cenni są pracujący dla niej ludzie.

Z tego też powodu niezmiernie ważne jest stałe podnoszenie kompetencji zawodowych pracowników np. poprzez miękkie narzędzia hr. W jaki sposób powinno się to odbywać, żeby przynosić jak najwięcej korzyści dla samych zainteresowanych i całego zakładu?

Plany rozwojowe – skuteczna metoda podnoszenia kwalifikacji

Plany rozwojowe stanowią jeden z najczęściej wykorzystywanych sposobów unormowania i usystematyzowania rozwoju pracowników. Dzięki nim udaje się określać, jakie możliwości doskonalenia zawodowego są dla danej osoby najkorzystniejsze. Na czym polega taki plan i jakie są kolejne kroki działania?

Indywidualny rozwój pracowników – jak zaplanować szkolenia, warsztaty i kursy zawodowe Wrocław?

Zaczyna się od rozmowy, w której uczestniczy pracownik, jego przełożony i reprezentant działu HR lub HR Business Partner. Podczas spotkania określane są aktualne możliwości, mocne i słabe strony danej osoby oraz obszary, w których pragnie się ona rozwijać.

Na tej bazie ustala się następnie plany do dalszego działania. Powinny się na nie składać cele krótkofalowe i długofalowe, aby uzyskać nieustanną ciągłość rozwojową. Oczywiście każdy kolejny etap musi być nieustannie monitorowany i kontrolowany przez przełożonych.

Dział HR określa również, jaka oferta szkoleniowa oraz inne narzędzia są dostępne i przydatne w wykonaniu stworzonego planu. Warto zapoznać się z ofertą, którą posiada niejeden ośrodek szkoleniowy Wrocław – w ten sposób łatwo odszukać odpowiednie kursy, pozwalające na najskuteczniejsze rozwinięcie umiejętności pracownika.

Ostatnim etapem jest realizacja założeń – czyli udział w szkoleniach oraz skrupulatne przyswajanie nowych informacji. Powinno się to odbywać stopniowo oraz prowadzić do uzyskania gruntownej wiedzy we wszystkich zaplanowanych obszarach.

Jakie korzyści niosą plany pracownicze?

Rozwój ludzi w oparciu o zindywidualizowane plany pracownicze, powoduje znaczący wzrost kompetencji jednostek, pogłębiających wiedzę, którą następnie wnoszoną do działań zespołu. W ten sposób wzrastają możliwości całej grupy.

Drugą zaletę stanowi znaczący wzrost samooceny szkolonego pracownika. Świadomość posiadania odpowiedniego przygotowywania do wykonywania obowiązków, swoboda działania i zwiększona kreatywność korzystnie wpływają na efektywność działania. Dzięki temu poprawia się atmosfera w grupie, a w dalszej perspektywie wyniki firmy. Doskonalenie jednostki to skuteczna metoda na poprawienie funkcjonowania całego zakładu.

Dodaj komentarz