Czym się różnią od siebie role w zespole scrumowym?

Czym się różnią od siebie role w zespole scrumowym?

Scrum i Agile powinny być zawsze traktowane jako określenia dwóch różnych rzeczy, lecz mające ten sam przekaz – dostarczenie klientowi produktu na czas, zgodnie z zamówieniem, stosując się do wszelkich uwag i na każdym etapie podtrzymując niezmiernie ważną w tym procesie komunikację.

W zespołach scrumowych powszechne jest występowanie trzech różnych ról w postaci: Product Owner (inaczej Właściciel Produktu), Scrum Master i Scrum Developer. Liczebność takich zespołów waha się zwykle od minimum trzech do dziewięciu, czasem dwunastu osób w zależności od projektu i zapotrzebowania na danych specjalistów.

Scrum szkolenia pozwalają zapoznać się bliżej z tymi rolami, chociaż dopiero specjalnie dedykowane szkolenie dla każdej z ról rzeczywiście wprowadzi daną osobę w tematykę obowiązków, których realizacja stanie się ich udziałem.

I tak, szkolenie product owner przekazuje wiedzę o tym, jak należy przejąć produkt w taki sposób, by dbać o spełnienie wszystkich racjonalnych wymagań ze strony klienta. Ponadto, przekazuje też formy i sposoby komunikacji z klientem, które są kluczem w pozyskaniu cennych informacji o tym, jak projekt ma zostać wykonany.

Szkolenie scrum master jest powiązane z opieką nad projektem pod tym względem, by na bieżąco usuwać wszelkie przeszkody projektowe, decydujące o tym, czy projekt zakończy się powodzeniem lub nie. Te dwie role nie mogą zostać przypisane do tej samej osoby – ze względu na możliwość wystąpienia potencjalnego konfliktu interesów.

Szkolenie scrum developer z kolei wprowadzi w tajniki pracy wszystkich pozostałych członków zespołu, w klarowny sposób przekaże zakres ich obowiązków i objaśni założenia pomyślnego stosowania scruma do zespołów.

Ważnym jest podkreślenie, że w zespołach scrumowych nie ma jednej osoby, która będzie miała za zadanie spełniać obowiązki wynikające z przejętej funkcji managera – wszyscy są dla siebie managerami i muszą wykazywać się umiejętnościami do sprawnej organizacji pracy i zarządzania swoimi zadaniami w adekwatny sposób.

Dodaj komentarz