Confident woman job seeker applicant handshaking hr
Szkolenia

Jak wygląda telemarketing w świetle przepisów rodo?

RODO to inaczej ogólne rozporządzenie o ochronie danych lub rozporządzenie o ochronie danych osobowych. Jest to nic innego niż unijne rozporządzenie zawierające przepisy o ochronie osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych oraz przepisy o swobodnym przepływie danych osobowych.

Jego celem jest „umożliwienie mieszkańcom Unii Europejskiej lepszej kontroli ich danych osobowych oraz stanowienie modernizacji i ujednolicenia przepisów umożliwiających firmom ograniczanie biurokracji i korzystanie ze zwiększonego zaufania klientów”.

W konsekwencji wejścia tych przepisów w życie doszło do wielu sytuacji komplikujących życia zwyczajnych ludzi, jednak nie sposób nie zauważyć, że ma też ono mnóstwo pozytywnych aspektów. Jednym z nim jest możliwość kontrolowania tego, jakimi danymi związanymi z naszą osobą dysponują różne firmy, np. zajmujące się sprzedażą i telemarketingiem.

Od czasu wejścia ustawy w życie telemarketerzy mają między innymi obowiązek informowania osób, z którymi rozmawiają jaką firmę bądź firmy reprezentują, jakie dane znajdują się w ich posiadaniu, jakie jest ich źródło itd.

Na wniosek rozmówcy muszą je także usunąć ze stosownych baz danych. Czy oznacza to, że telemarketerzy pozostają obecnie bez szans? Nie, o ile wiedzą w jaki sposób prowadzić rozmowę oraz negocjacje. Niektórzy te umiejętności „wyssali z mlekiem matki”, jednak można się ich także nauczyć. Najlepszym rozwiązaniem będzie udział w szkoleniu biznesowym z zakresu sprzedaży i handlu.

Szkolenia telemarketing, szkolenia negocjacje

Szkolenia biznesowe z zakresu handlu i sprzedaży polecane są dla wszystkich osób zawodowo związanych w tą dziedziną gospodarki, jak i wszystkich osób, które dopiero rozważają związanie się z nią.

Pozwalają one na zdobycie i uporządkowanie niezbędnej wiedzy oraz praktycznych umiejętności, których wykorzystanie w praktyce przełoży się na bezpośredni sukces – zarówno danej jednostki, jak i przedsiębiorstwa, które reprezentuje. Dlatego też pracodawcy powinni rozważyć zorganizowanie takich szkoleń dla swoich pracowników bądź zlecenie tego firmie zewnętrznej.

Shaking hands after job interview
HR

Jakie są systemy zarządzania projektami?

Zarządzanie poprzez projekty to ostatnio coraz częściej wykorzystywany sposób kierowania zadaniami w firmach. Sprawdza się szczególnie w przypadku bardzo trudnych, skomplikowanych projektów lub w przypadku zadań, które mają jasno określony, niewielki budżet lub czas.

Coraz częściej specjaliści podkreślają, że do skutecznej realizacji zadań niezbędne jest nowoczesne podejście do zarządzania. Jednym z takich podejść bez wątpienia jest zarządzanie projektami.

Różnego rodzaju szkolenia biznesowe Warszawa pokazują ponadto, że dzięki projektom często udaje się zrealizować niezwykle trudne zadania, mające bardzo szeroki zakres lub takie, które są bardzo skomplikowane. Dlaczego? Przede wszystkim dlatego, że zarządzanie projektami to wiele różnorodnych systemów zarządzania, np. agile (który poznamy podczas agile szkolenia).

Podczas project management szkolenia możemy poznać wiele mniej lub bardziej popularnych metodyk stosowanych w tym modelu zarządzania. W zależności od charakteru projektu, jego zakresu, terminu realizacji czy budżetu można dobrać odpowiednią metodę zarządzania takim projektem. Jednak do tego niezbędne są wiedza i odpowiednie umiejętności, które możemy zdobyć podczas szkolenia scrum.

Szczególną cechą projektów jest to, że wszystkie zadania powierzane są kierownikowi projektu. To on jest osobą w pełni odpowiedzialną za harmonogram zadań, dobór członków zespołu, jak i kontrolowanie realizacji tych zadań i całego projektu.

Ponieważ jest to głównym i jedynym zadaniem kierownika projektu, może on w pełni poświęcić się nadzorowaniu projektu. Z kolei przedsiębiorca czy zarząd danej firmy może zaangażować się w inne aspekty prowadzenia działalności, będąc przy tym spokojnym o realizację wskazanego przedsięwzięcia.

Takie podejście do zarządzania może okazać się bardzo praktyczne i korzystne dla wszystkich w danym przedsiębiorstwie. Zaś w zdobyciu wiedzy i umiejętności związanych z prowadzeniem projektu, jego realizacją i sposobami zarządzania w projekcie pomocne mogą okazać się project management szkolenia.

Nic więc dziwnego, że coraz więcej osób decyduje się na szkolenia biznesowe Warszawa poświęcone projektom i stara się podnosić swoje kompetencje w tym zakresie.

HR manager interviewing job candidate
HR

Gdzie zdobywać wiedzę z metod zarządzania projektami?

Nowoczesne metody zarządzania w przedsiębiorstwach stają się coraz popularniejsze i coraz chętniej wybierane przez wiele osób. Nic w tym dziwnego, bowiem to właśnie te nowoczesne metody dają największe szanse na sukces przedsiębiorstwa i osiągnięcie oczekiwanych efektów. Jedną z takich nowoczesnych metod jest zarządzanie poprzez projekty, które możemy lepiej poznać idąc na agile project management szkolenie.

Zarządzanie projektami to bardzo skuteczna metoda, która umożliwia realizacje nawet bardzo skomplikowanych i nieprzewidywalnych zadań. Zgodnie z założeniami tej metody, projekt należy powierzyć kierownikowi projektu, który jest odpowiedzialny za dobór odpowiednich osób do swojego projektu, jak również ponosi cała odpowiedzialność za wszelkie zadania w danym projekcie.

Dlatego też osoba, która ma zostać kierownikiem projektu musi być doświadczona, mieć odpowiednie do tego umiejętności i kwalifikacje, a także sporą wiedzę na temat projektów.

Zdobywanie wiedzy na temat projektów nie należy do najłatwiejszych zadań. Nierzadko przeczytanie materiałów edukacyjnych na ten temat, czy informacji prasowej to zdecydowanie zbyt mało.

Dlatego też coraz więcej osób decyduje się na project management szkolenia. Dzięki nim można w prosty sposób dowiedzieć się sporo na temat projektów i zarządzania nimi. Uczestnicy szkoleń maja okazje poznać wiele ciekawych i bardzo skutecznych metod zarządzania w projekcie, dowiedzą się w jaki sposób dzielić zadania, dobierać zespół projektowy czy ustalać harmonogram działań.

Ponadto, liczne szkolenia biznesowe Warszawa, które są dostępne na naszym rynku pozwalają nam dodatkowo na zdobycie cennej wiedzy. Zdobywanie doświadczenia i nowych kompetencji poprzez agile szkolenia pozwala na szybkie i skuteczne zdobycie wiedzy niezbędnej w codziennej pracy z projektami.

Nawet, jeśli nie chcemy wybrać dla siebie studiów związanych z projektami i zarządzaniem nimi, śmiało możemy zdecydować się na szkolenia biznesowe Warszawa. Wiedza i umiejętności zdobyte dzięki takim szkoleniom pomogą bez problemu wykonywać zadania związane z projektami.

Job interview in the office. hr manager reading resume of job seeker
Praca

Czym jest zarządzanie zwinne?

Przez długi czas w zarządzaniu poprzez projekty wykorzystywano tradycyjne metody. Jednak ich największe zastosowanie jest widoczne wtedy, gdy zadania są dość łatwe do przewidzenia, cały projekt nie wydaje się być zbyt skomplikowany, a klient doskonale wie, co chce otrzymać na zakończenie projektu.

Jeśli jednak tak nie jest, kierownik projektu zmuszony jest do znalezienia innej metody zarządzania. Jedną z najskuteczniejszych w przypadku skomplikowanych przedsięwzięć oraz nie łatwych do przewidzenia projektów jest metoda zarządzania zwinnego.

Niejednokrotnie zdarza się, że podczas realizowania poszczególnych zadań w projekcie pojawiają się pewne ograniczenia i nieprzewidziane komplikacje. Liczne szkolenia biznesowe Warszawa pokazują, że wówczas może wystąpić konieczność odpowiedniego doboru metody zarządzania.

W przypadku bardzo złożonych projektów może okazać się, że tradycyjne metody zarządzania poprzez projekty stają się niewystarczające i zmuszeni jesteśmy do tego, by znaleźć inny sposób na zarządzanie i zrealizowanie całego projektu w wyznaczonym czasie i nie przekraczając określonego budżetu.

Doskonale sprawdza się wówczas zwinne zarządzanie projektami o którym więcej się dowiemy podczas agile szkolenia. Metoda ta skupia się przede wszystkim na czterech obszarach. Należą do nich ludzie i narzędzia, produkt, współpraca z klientem oraz zwinne reagowanie na zmiany.

Zwinne metody pozwalają tutaj na odejście od tradycyjnych zasad zarządzania w projekcie. Pozwalają natomiast na to, by szybko i skutecznie reagować na wszelkie zmiany, przewidziane lub nieprzewidziane ryzyko, jak również dążenie do tego, by ostatecznie zrealizować cały projekt.

Specjaliści potwierdzają, że wśród wielu różnych metod zarządzania poprzez projekty, to właśnie metoda zwinnego podejścia (szkolenie scrum) daje największe szanse na sukces w przypadku bardzo złożonych projektów.

Zaleca się korzystanie z tej metody właśnie wtedy, gdy tradycyjne sposoby podejścia do realizacji zadań nie są możliwe. Wiedzę na temat zwinnych metodyk pomogą zaś zdobyć project management szkolenia.

Man Applying for Job in Office
Szkolenia

Czy sposób zarządzania projektem ma znaczenie?

Choć różne przedsiębiorstwa są zarządzane na różne sposoby, to od pewnego czasu coraz większą popularnością cieszą się projekty. Dzieje się tak przede wszystkim ze względu na dużą skuteczność i efektywność projektów. Jednak zarządzanie tym sposobem nie jest najprostsze.

Najważniejsze jest bowiem, aby wiedzieć, jak zarządzać projektami. Najlepiej, aby to ważne zadanie powierzyć osobie doświadczonej i posiadającej odpowiednie ku temu umiejętności i kwalifikacje. Pomocne w zdobyciu ich mogą okazać się project management szkolenia.

Podczas takich szkoleń jak szkolenia biznesowe Warszawa można dowiedzieć się m. in. jakie są metody zarządzania poprzez projekty, a także nauczyć się dobierać odpowiednią metodę do danego projektu. W zależności od tego, czego dotyczy dany projekt, jaki jest jego zakres i zasięg, a także od wielu innych cech danego projektu zależy to, w jaki sposób powinno się go poprowadzić.

W wielu wypadkach o tym, czy dany projekt zakończy się sukcesem decyduje właśnie sposób, w jaki będzie kierowany projekt. Dlatego też wybór odpowiedniej metody ma często kluczowe znaczenie.

Na rynku szkoleń bez problemu możemy znaleźć także szkolenia poświęcone niemal wyłącznie metodom kierowania projektami. Takie szkolenia scrum oraz agile szkolenia pozwalają znacząco poszerzyć własną wiedzę w tym temacie, dowiedzieć się sporo o różnych metodach zarządzania w projektach, jak również nauczyć się podejmować najlepsze decyzje co do sposobu zarządzania w projekcie.

Wiele spośród tych umiejętności nie można zdobyć wyłącznie podczas krótkiego kursu dotyczącego zarządzania projektami. Aby poznać wiele istotnych szczegółów należy poszerzać swoją wiedzę i rozwijać się w tym kierunku. Zaś szkolenia biznesowe Warszawa mogą w tym pomóc i znacząco ułatwić codzienną pracę z projektami.

Być może właśnie z uwagi na ten fakt coraz więcej osób decyduje się na project management szkolenia i chętnie poszerza swój zakres wiedzy i umiejętności. Zaś same projekty są w wielu przedsiębiorstwach realizowane znacznie lepiej i efektywniej.

Manager by workplace
Szkolenia

Jak wygląda kierowanie projektem w przedsiębiorstwie?

Chcąc kierować projektami, niezależnie od tego, czy by się to miało odbywać w wielkich korporacjach czy też w małych, rodzinnych firmach, należy posiadać odpowiednie wykształcenie i kompetencje.

W przeciwnym razie zamiast sukcesu może pojawić się zawodowa porażka. Trzeba zdawać sobie sprawę z tego, że nie każdy będzie się nadawał do tego, aby w pełni efektywnie kierować ludźmi. Można próbować podnosić swoje kompetencje zawodowe biorąc udział w różnego rodzaju szkoleniach zawodowych. Na początek odpowiednie powinno być szkolenie project manager.

Kierowanie projektem – od czego zacząć?

Kierowanie projektem tak na prawdę, to zaczyna się jeszcze przed tym, zanim projekt oficjalnie ruszy. Należy bowiem dokładnie zastanowić się jaka strategia jego realizacji będzie najbardziej efektywna, które osoby najlepiej sprawdzą się na poszczególnych etapach realizacji projektu oraz jakie narzędzia warto wykorzystać podczas jego realizacji.

Wszystko to wymaga odpowiedniego przygotowania, pójścia na odpowiednie szkolenie – np. scrum szkolenie, inaczej projekt może być skazany na porażę jeszcze zanim się zacznie proces jego realizacji.

O czym trzeba pamiętać kierując projektem?

Szkolenia biznesowe to jeden z najlepszych sposobów na zdobycie wiedzy dla osób, które myślą o pracy managera projektów.

Na szkoleniach tego typu można się dowiedzieć wielu niezmiernie interesujących kwestii, jak chociażby to, że kierowanie projektem zaczyna się od dokładnego przemyślenia koncepcji jego realizacji, a kończy nie w momencie oddania klientowi, a dopiero wówczas, gdy kierownik projektu dokona całościowej oceny efektywności pracy i stworzy szczegółową analizę, która w przyszłości pozwoli pracować jeszcze bardziej efektywnie.

Chodzi przecież o to, aby nieustannie się rozwijać. Jedynie dążenie do coraz większej perfekcji przy wykonywaniu obowiązków zawodowych może sprawić, że firma będzie się rozwijać. Jednak by firma mogła się rozwijać, to przede wszystkim jej pracownicy muszą mieć możliwość podnoszenia swoich umiejętności, a szkolenia biznesowe, takie jak szkolenie agile są do tego doskonałą okazją.

zarządzanie

Kim jest project manager?

Nie ulega wątpliwości, że osoba zatrudniona na stanowisku kierowniczym w firmie powinna posiadać określone cechy charakteru oraz predyspozycje zawodowe. Z całą pewnością dobrze byłoby, gdyby taka osoba mogła poszczycić się również odpowiednim wykształceniem i doświadczeniem zawodowym. Pomocne są także różnego rodzaju kursy i szkolenia, np. agile project management szkolenie.

Creative business people working on business project in office
HR

Jakie formy rozwoju przydają się pracownikom biznesowym?

Rozwój, to obecnie słowo klucz. Co więcej – w cenie jest wyłącznie nieustanny rozwój. Dotyczy to zarówno życia prywatnego jak i ścieżki rozwoju kariery zawodowej. Bez rozwoju jest stagnacja, a stagnacja to pierwszy krok do tego by popaść w zawodowe zapomnienie i by zamknąć przed sobą możliwości awansu.

Wykształcenie wyższe nie jest w dzisiejszych czasach żadnym powodem do noszenia głowy wysoko. Jest tak samo popularne, jak niegdyś matura. Dyplom magistra stracił na znaczeniu, choć oczywiście wciąż jest podstawą zatrudnienia w wielu firmach, zwłaszcza w przypadku pierwszej pracy.

Jednak chcąc myśleć o awansie trzeba zainwestować trochę czasu w to, aby posiadana wiedza i umiejętności były na jak najwyższym poziomie.

Jakie możliwości rozwoju mają pracownicy biznesowi?

Możliwości rozwoju jest co nie miara. Wystarczy rozejrzeć się dookoła siebie aby znaleźć inspirację. Dostęp do fachowej wiedzy jeszcze nigdy nie był tak prosty jak obecnie. Wiedzę można czerpać z różnych kanałów.

Oczywiście trzeba zdawać sobie sprawę z tego, że niektóre z nich są mniej efektywne niż inne. Jednak każdy człowiek posiada nieco odmienne predyspozycje i może okazać się że nie wszystko jest tak samo odpowiednie dla każdego.

Są ludzie, którzy potrafią rozwijać się na własną rękę, jednak jak pokazuje doświadczenie, takich ludzi jest zaledwie garstka. W tym przypadku zawodzi najczęściej samodyscyplina. Efektywne są za to szkolenia biznesowe. Udział w nich jest co prawda płaty, jednak zyski są niewspółmiernie wysokie do poniesionych kosztów.

Szkolenia scrum – efekty przyjdą szybko

Szkolenia scrum mają to do siebie, że wiedza przekazywana jest na nich w pigułce. Słuchacz dostaje kluczowe informacje, które pozwalają mu zbudować solidną podstawę do dalszego kształcenia się w oparciu o zdobywane doświadczenie zawodowe.

Jeżeli dane agile szkolenie ma status szkolenia otwartego, to może z niego skorzystać każdy chętny. W ostatnim czasie popularne jest szkolenie project manager przeznaczone dla osób zainteresowanych metodyką zarządzania projektami.
 

zarządzanie

Zarządzaj mądrze

Zarządzanie projektami to nie lada wyzwanie. Jednak przy dzisiejszym projektowym cyklu pracy wielkich firm i korporacji wiedza z tego zakresu staje się być na wagę złota. Istnieje wiele podejść, metodyk i technik dotyczących zarządzania realizacją projektów.